www.svedsketanky.cz

  • •Zvětšit velikost písma•
  • •Výchozí velikost písma•
  • •Zmenšit velikost písma•

Sazebník pokut ČR

•PDF•

Tak jak jsme tu pár dnů měli sazebník pokut pro Slovenskou republiku, tak Vám přináším sazebník pokut pro ČR včetně bodů, trestů odnětí svobody a zákazu řízení. Některé "tresty" jsou dost nelogické s ohledem na velikost trestů za daleko horší dopravní přestupky...

Přestupek / trestný čin podle ustanoveníPočet bodůPokuta ve správním řízeníZákaz činnostiBloková pokuta
Řízení motorového vozidla bez držení příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění 725 000-50 000 Odnětí svobody do 1 roku nebo peněžitý trest Zákaz činnosti 1 rok-10 let ---
Řízení vozidla pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky725 000-50 000 Odnětí svobody až do tří let 1 - 2 roky ---
Řidič se odmítne podrobit vyšetření, zda při provádění výcviku nebyl ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou.725 000-50 0001 rok-2 roky ---
Způsobení dopravní nehody porušením povinnosti řidiče, při které došlo k usmrcení nebo těžké újmě na zdraví 7Odnětí svobody až 10 let Odnětí svobody až 10 let ---
Předjíždění vozidla v případech, ve kterých je to zákonem zakázáno 65000 - 100006 měsíců-1 rok ---
Při jízdě na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla otáčení se nebo jízda v protisměru nebo couvání v místě, kde to není dovoleno 65000 - 100006 měsíců-1 rok ---
Vjíždění na železniční přejezd v případech, ve kterých je to zakázáno 62500-5000 1 měsíc-6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku) 2500
Řízení motorového vozidla řidičem, kterému byl zadržen řidičský průkaz 65000-10000 6 měsíců-1 rok ---
Řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu 55000-10000 6 měsíců-1 rok ---
Řízení motorového vozidla bez držení platného osvědčení profesní způsobilosti řidiče 55000-10000 6 měsíců-1 rok ---
Řízení motorového vozidla bez držení platného posudku o zdravotní způsobilosti 55000-10000 6 měsíců-1 rok ---
Překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 40 km/h a více v obci nebo o 50 km/h a více mimo obec 55000-10000 6 měsíců-1 rok ---
Při řízení vozidla neumožnění chodci na přechodu pro chodce nerušené a bezpečné přejití vozovky 42500 - 50001 měsíc-6 měsíců
(spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku)
2500
Nedání přednosti v jízdě v případech, ve kterých je řidič povinen dát přednost v jízdě 42500 - 50001 měsíc-6 měsíců
(spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku)
2500
Řízení vozidla, které užívá jinou registrační značku, než která byla vozidlu přidělena 45000 - 100006 měsíců-1 rok ---
Držení telefonního přístroje nebo jiného hovorového nebo záznamového zařízení v ruce nebo jiným způsobem při řízení vozidla  31500-2500 ---1000
Při dopravní nehodě, kdy byla škoda nižší než 100 000,- kč nebo došlo-li k poškození či zničení pozemní komunikace, neprodlené nezastavení vozidla a prokázání totožnosti navzájem nebo odmítnutín sepsat společný záznam o nehodě. 32500-50001 měsíc-6 měsíců
(spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku )
2500
Řízení vozidla po požití alkoholu v takové době po požití, po kterou je řidič pod jeho vlivem, při zjištěném obsahu alkoholu ve výši menší nebo rovné 0,3 promile. 32500-50001 měsíc-6 měsíců
(spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku )
2500
Překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 20 km/h a více v obci nebo o 30 km/h a více mimo obec  32500-50001 měsíc-6 měsíců
(spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku )
2500
Nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v případech, kdy je řidič povinen tak učinit 32500-50001 měsíc-6 měsíců
(spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku )
2500
Nedovolená jízda po tramvajovém pásu 21500-2500 ---2000
Porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přilbu 21500 - 2500--- 2000
Porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás při přepravě dětí podle § 6 21500 - 2500---2000
 Neoznačení překážky provozu na pozemních komunikacích, kterou řidič způsobil 21500 - 2500---2000
Překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o méně než 20 km/h v obci nebo o méně než 30 km/h mimo obec 21500 - 2500---1000
Porušení ustanovení § 32 zákona o osvětlení vozidla 11500 - 2500---2000
Porušení povinnosti vyplývající ze značky „Obytná zóna"nebo „Pěší zóna" 11500 - 2500---2000
Porušení povinnosti vyplývající ze zákazové nebo příkazové značky 11500 - 2500---2000
Neoprávněné užití zvláštního výstražného světla 11500 - 2500---2000

 

•Aktualizováno ••Neděle•, 24 •Květen• 2009 21:03••